Seznam aktualit.

Mapa připojitelnosti k distribuční soustavě

Distribuční společnost EGD vydala mapu připojitelnosti nových fotovoltaických elektráren. Pokud na ve vaší lokalitě není již volné místo, pak zbývá ještě možnost zjednodušeného připojení bez možnosti přetoku a následného prodeje energie.

Virtuální baterie – Jedná se o skutečný Net Metering? Finanční rozbor výhodnosti nabídky distribučních společnosti!

Pezentace praaktických výsledků výroby a následně vlastní spotřeby z fotovoltaické elektrárny.

Regulace přebytků ze fotovoltaické elektrárny v praxi

Pezentace praaktických výsledků výroby a následně vlastní spotřeby z fotovoltaické elektrárny.

Postup vyřízení dotace Nová zelená úsporám

Podrobný postup při vyřízení dotace na fotovoltaiku v programu Nová zelená úsporám. Podrobný návod jak postupovat v případě vaší fotovoltaické elektrárny.

Nový tarifní systém pro rok 2017

Zcela zásadní změnu v rozložení plateb za elektřinu přinese podle všeho nový tarifní systém pro rok 2017. Pro některé maloodběratele bude systém znamenat úsporu, pro jiné naopak navýšení. Všem se ale otvírá značný prostor pro provedení opatření, které povedou k dalším úsporám. Právě tyto opatření budou mít nově největší vliv na budoucí platbu.
– změna hodnoty hlavního jističe a tarifu,
– instalace nadproudových relé, které brání výpadku hlavního jističe,
– vhodné rozložení zátěže (spotřebičů) mezi jednotlivými fázemi,
– případně plynulá regulace spotřeby některých tepelných spotřebičů (především bojler, topné tělesa),
– provedení průběžného měření spotřeby (špičkového odběru) za účelem nastavení optimální hodnoty hlavního jističe.
– provedení Výchozí revize elektrického zařízení, v případech kde to vyžaduje distributor
– komunikaci s distributorem (vyplnění žádostí, ohlášení od-plombování plomb na krytech atp.).

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je aktuální

Program Nová zelená úsporám je aktuální Oficiální stránky programu Nová zelená úsporám

Aktuálně probíhá program „Nová zelená úsporám“. Výzva C.3 je určena pro fotovoltaické elektrárny.

Profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů

Kvalifikace – Elektromontér fotovoltaických systémů

Jsme držiteli profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů. Úspěšné absolvování nás opravňuje k montáži fotovoltaických zařízení. Zcela nezbytné je potom pro realizaci opatření spadajících do programu nová zelená úsporám. Díky tomu pro Vás můžeme úspěšně realizovat opatření dle dotačního programu Nová zelená úsporám v podoblastech C.3 – Instalace fotovoltaických systémů. Konkrétně se jedná o podoblasti podpory C3.3 – Solární fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody, C3.4 – Solární fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a C3.5 repektive C3.6 – Solární FV systém s akumulací elektrické energie.

Kód kvalifikace

26-014-H

Rozsah oprávnění pro montáž, opravy, revize

Montáž, opravy a revize fotovoltaických systémů.

Podoblasti podpory Nová zelená úsporám

Díky tomuto oprávnění pro Vás můžeme instalovat fotovoltaický systém na který můžete čerpat dotaci z podoblastí programu Nová zelená úsporám  C3.4, C3.5, C3.6.