Zpracovnání odborného posudku  – podoblast podpory C.5 dle NZÚ pro systémy splňující 

Kompletní projektová dokumentace a energetické hodnocení fotovoltaického systému pro realizaci fotovoltaického systému. Nabídka zaměřena na dokumentaci k těmto systémům:

  • z podoblasti podpory C.3.3 – solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem,
  • případně podoblastí podpory C.3.4– solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků,
  • případně C.3.6 – solární systém s akumulací elektrické energie propojený s distribuční soustavou,
  • případně jako součást oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Jedná se tedy o komplexní zpracování podkladů pro úspěšné podání žádosti do programu Nová zelená úsporám – podoblast fotovoltaických systémů a výstavby “pasivních” domů.

Tyto projekční práce je možné objednat pouze společně s některým z našich fotovoltaických systémů případně jejich alternativou.

Cena je v plné výši kryta poskytnutou dotací. Upozorňujeme, že tuto službu je možné objednat pouze v kombinaci s některým z fotovoltaických systémů.

© Copyright - ELEKTROMA.CZ