Profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů

Kvalifikace – Elektromontér fotovoltaických systémů

Jsme držiteli profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů. Úspěšné absolvování nás opravňuje k montáži fotovoltaických zařízení. Zcela nezbytné je potom pro realizaci opatření spadajících do programu nová zelená úsporám. Díky tomu pro Vás můžeme úspěšně realizovat opatření dle dotačního programu Nová zelená úsporám v podoblastech C.3 – Instalace fotovoltaických systémů. Konkrétně se jedná o podoblasti podpory C3.3 – Solární fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody, C3.4 – Solární fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a C3.5 repektive C3.6 – Solární FV systém s akumulací elektrické energie.

Kód kvalifikace

26-014-H

Rozsah oprávnění pro montáž, opravy, revize

Montáž, opravy a revize fotovoltaických systémů.

Podoblasti podpory Nová zelená úsporám

Díky tomuto oprávnění pro Vás můžeme instalovat fotovoltaický systém na který můžete čerpat dotaci z podoblastí programu Nová zelená úsporám  C3.4, C3.5, C3.6.