Mapa připojitelnosti k distribuční soustavě

Distribuční společnost EGD vydala mapu připojitelnosti nových fotovoltaických elektráren. Pokud na ve vaší lokalitě není již volné místo, pak zbývá ještě možnost zjednodušeného připojení bez možnosti přetoku a následného prodeje energie.