Virtuální baterie, jedná se o skutečný Net Metering? Finanční rozbor , je vůbec výhodná?

V průběhu rok 2018 se některé distribuční společnosti rozhodli na trh uvést tzv. „Virtuální baterii“. Pokusím se velmi stručně provést finanční analýzu „virtuální baterie“  na trhu v roce 2018.

Vyplatí se vůbec „virtuální baterie“ dle podmínek roku 2018?

Nejlepší možností je provést jednoduché srovnání využití „virtuální baterie“ s alternativní možností využití přebytečné energie, a to prodejem přebytků obchodníkovi a následný odkup od obchodníka. Nejnižší možná cena za kWh elektrické energie využité z „virtuální baterie“ je:

=cena za využití MWh virtuální baterie za měsíc x 12 měsíců + cena za distribuci elektřiny + daň z elektřiny

=49 x 12 +  77 + 28 = 693 kč/MWh, tedy 0,693kč/kWh

(platí pro nejvýhodnější čerpání 0,999MWh/rok, nejhorší případ 1,01MWh/rok je potom cena 1,281)

naproti tomu, vychází cena energie při nákupu od obchodníka:

=cena za  dodávku + cena za distribuci + daň z elektřiny + regulované služby – cena za prodej vyrobené elektřiny obchodníkovi

=1039 + 77 + 28 + 588 – 400 = 1332 kč/MWh, tedy  1,332 kč/kWh

Poznámky k výpočtu

Výpočet byl proveden na základě dostupných informací z: https://www.eon-solar.cz/static/files/EON_Virtualni_baterie_specifikace_v18.pdf

a na základě cen za dodávku od obchodníka s energií Fosfa a.s. pro tarif D56.

Na výpočet se nevztahují žádné garance výpočtu a jeho správnost vstupních údajů. Ve výpočtu jsou zanedbány některé méně významné položky, např. daň z prodeje, DPH atp.

Závěrečné vyhodnocení

Pro daný případ se opravdu ukazuje, že využití virtuální baterie může být zajímavé, předpokladem ovšem bude, zda dostupné marketingové materiály byli správně pochopeny a neskrývají další poplatky. Zejména, zda-li nebudou účtovány poplatky za regulované služby i v případě využití virtuální elektrárny, pak by byla situace zcela jiná. Již nyní to vypadá, že obchodníci budou podmiňovat využití jejich „virtuální elektrárny“ uzavřením smlouvy na dodávky od jejich společností.

Dovolte osobní zhodnocení závěrem. Dle mého se jedná opravdu o skutečný NetMetering známí ze zahraničí. Snahu distribučních společností a obchodníků s energií, zde vidím jako velký pokrok (zejména legislativní). Pro jejich skutečný finanční přínos provozovatelům FVE budeme muset počkat, až  na první skutečné hodnocení z provozu.

Omlovám se za případné chyby v textu, Luděk Malý.