Vyřízení dotace Nová zelená úsporám – fotovoltaika

S narůstajícím zájme o program Nová zelená úsporám v podoblastech podpory fotovoltaických elektráren se množí dotazy o průběhu postupu vyřízení této dotace. Rozhodli jsme se proto zveřejni struční postup, kterým naši klienti prochází. Pro zájemce, kteří si u nás objednají projekt fotovoltaické elektrárny poskytneme kompletní podporu včetně vyřízení žádosti a dotací v programu Nová zelená úsporám. Veškeré náklady na potřebné projekční práce lze krýt z dotačního programu. Prozatím pro všechny žádosti, které jsme vyřizovali, byly úspěšně alokovány finanční prostředky v maximální možné výši (např. pro podoblast C.3.3 je to 35000 na systém + 5000 na projekt a pro podoblast C.3.4 55000 na systém + 5000 na projekt).

Podání žádosti – Nová zelená úsporám

 • proběhne úvodní konzultace, zde se dozvíe jaká je návratnost vašeho systému, pomůžeme Vám navrhnout nevhodnější fotovoltaickou elektrárnu pro vaše potřeby
 • vyžádáme si od Vás vaše identifikační údaje a identifikační údaje stavby
 • provedeme za Vás registraci na portálu Nová zelená úsporám
 • vyplníme všechny potřebné přílohy
 • zpracujeme projekt s kulatým razítkem
 • zpracujeme energetický audit
 • potvrdíte registraci na portálu Nová zelená úporám
 • přibližně do 14 dnů budete vyrozuměni o formální správnosti podání vaší žádosti do programu Nová zelená úsporám
 • od nás obržíte projekt fotovoltaické elektrárny, energetické hodnocení projetku vytištěnou žádost a všechny další přílohy
 • svým podpisem stvrdíte žádost
 • odešlete žádost včetně příloh na ministerstvo
 • poté obdržíte od ministerstva životního prostředí potvrzení o alokaci finančních prostředků.

[av_productslider categories='38' columns='3' items='1' offset='0' sort='0' autoplay='no' interval='5' custom_class='' av_uid='av-mvdu9']

Realizace opatření – Montáž fotovoltaické elektrárny

 • pro zákazníky, kteří si u nás nechali zpracovat projetkovou dokumentaci fotovoltaické elektrárny přecházíme rovnou k dalšímu bodu realizce, podkud máte prostředky alokovány od jiného zpracovatele, pak prověříme kvalitu projektu, vyhodnotíme problémové body. Pokdu je vše v pořádku postupjeme k dalšímu bodu ralizace. Jsou-li v projetku nalezeny závažné nedostatky, ktetré by mohli vést k problémům s vyplácením dotace, nebo k problémům s provozem fotovoltaické elektrárny, pak vypracujeme dodatek k projektu, případně jeho novou verzi. Nejčastějším prohřeškem bývá nevodně navržená regulace vlastní spotřeby.
 • v případech podoblasti C.3.4 (připojení k distribuční soustavy) provedeme měření impedance smyčky, zahájíme proce řízení o připojení mikrozdroje s distributorem
 • poté Vám nainstalujeme fotovoltaický systém. Tedy proběhně montáž fotovoltaických panelů na střechu, kablových rozvodů, střídače, jistících, ochranných prvků a regulačních prvků.
 • po realizaci vyplníme nutné formuláře a předáme potřebné přílohy
 • provedete úhradu za realizaci opatření. Tento krok je nutné dříve než požádáte o prostředky z dotačního programu, neboť doklady o úhradě se dokládají při žádosti o proplacení finančních prostředků z dotačního programu.
 • doložíte úřadu formuláře a přílohy, které jsme Vám nachystali a potvrzení o provedení platby
 • obdržíte dotaci od ministerstva životního prostředí.

[av_productslider categories='32' columns='3' items='3' offset='0' sort='0' autoplay='no' interval='5' custom_class='' av_uid='av-2uhl']