Fotovoltaická elektrárny 2kWp

Fotovoltaická elektrárna na sedlové střeše rodinného domu o celkovém výkonu 2,5kWp. Systém vyrábí elektřinu k přímé spotřebě v domácnosti, nespotřebované přebytky se ukládají k ohřevu TUV. Zajímavostí je v tomto případě úspěšné připojení výrobny k distribuční soustavě s elektroměrem umístěným uvnitř objektu. Bylo požádáno o udělený výjimky, kterému bylo ze strany distributora vyhověno. Vlastník tak ušetřil nemalou část výdajů na úpravu elektroměrového rozvaděče.

  • Fronius Galov 2.5-1
  • 10 x fotovoltaický modu CSUN 250-60P
  • Účast v dotačním programu C.3.4 – Solární fotovoltaický systém s tepelným využitím přebytků.
  • Proplacená výše podpory v plné výši 55 000,- plus 5 000,- na projekt.
  • Ukládání přebytků do bojleru, případně do dalších tepelných spotřebičů.

© Copyright - ELEKTROMA.CZ