FVE 1,56kWp

Fotovoltaická elektrárna na plechové sedlové střeše rodinného domu o celkovém výkonu 1,56kWp. Systém slouží pouze k ohřevu TUV.

  • Solar Kerberos
  • 6 x fotovoltaický modu CSUN 260-60P
  • Účast v dotačním programu C.3.3 – Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem.
  • Proplacená výše podpory v plné výši 35 000,- plus 5 000,- na projekt.
  • Před stávajícím kotlem na dřevo je instalován zásobník s elektrickým dohřevem.
  • Vhodně doplňující se řešení bez nutnosti složité regulace a procesu připojení k distribuční soustavě.