Hybridní elektrárna 2,5kWp

Fotovoltaická elektrárna na stanové střeše rodinného domu o celkovém výkonu 2,5kWp. Systém vyrábí elektřinu k přímé spotřebě v domácnosti, nespotřebované přebytky se ukládají do baterií a v případě úplného nabytí se přebytky navíc spotřebují k ohřevu TUV.

  • Infinisolar 3k Plus v kombinaci s chytrým elektroměrem
  • 8 x fotovoltaický modu CSUN 250-60P
  • Účast v dotačním programu C.3.5 – Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem.
  • Proplacená výše podpory v plné výši 70 000,- plus 5 000,- na projekt.
  • Ukládání přebytků do baterií a bojleru, nejefektivnější způsob pro zvýšení poměru vlastní spotřeby.