Mikrozdroj 2,5kWp

Fotovoltaická elektrárna připojená v režimu mikrozdroje na plechové sedlové střeše rodinného domu o celkovém výkonu 2,6kWp. Systém vyrábí elektřinu k přímé spotřebě v domácnosti, nespotřebované přebytky se ukládají do ohřívače pro TUV. Jelikož distributor neumožnil z důvodu vyčerpání kapacity v dané lokalitě připojit systém s možností přetoků, byl instalován regulační systém pro hlídání přetoků do distribuční soustavy. Systém splňuje podmínky pro připojení mikrozdroje. Hlídání přetoků a využití přebytků je v tomto případě řešeno pomocí regulace IRIDON.

  • Fronius Galov 2.5-1
  • 10 x fotovoltaický modu CSUN 250Wp.
  • Účast v dotačním programu C.3.4 – Solární fotovoltaický systém s tepelným využitím přebytků.
  • Proplacená výše podpory v plné výši 55 000,- plus 5 000,- na projekt.
  • Ukládání přebytků do bojleru, případně do dalších tepelných spotřebičů.
  • Nulový přetok do sítě distributora – splňuje podmínku mikrozdroje.